Илюстрован календар с мотиви от българския бит допълнен с най-популярните български поговорки